Lloyd’s Register Quality Assurance

lloydsС финансовото съдействие на програма „ФАР” на ЕС през 2008 г. „Таурус-93” премина успешна сертификация за своята система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000 от реномирания сертифициращ орган Lloyd’s Register Quality Assurance.

ISO 9001:2000 Certification

loydsregister-certificate-l_smallThe ISO 9001:2000 Certification was a very important step to optimize production and improve customer service.
 

Production of Control Boards and
Touch Sensor Keyboards, Screen Printing

Send a message to Taurus-93